Brigetio Alarm

biztonsági szolgálat

  • Komárom első számú távfelügyelete

Kamera

Lakosság számára 1-64 kamerás analóg és IP kamerarendszereink telepítését ajánljuk. Vállalati ügyfeleknek, csarnokokban ennél nagyobb rendszer is kivitelezhető a legújabb technológiákkal!
Kamerarendszer sajátossága:

megnézheti ingatlanját mobilról, tabletről, számítógépről internet elérés esetén

folyamatos vagy időzített rögzítésre képes - tárhely takarékosság szempontból ez fontos

a felvételeket automatikusan (körforgásszerűen) törli a rögzítő, és felülírja a régi információkat!

világmárkákkal dolgozunk

Számítógépes Térfigyelés

Objektumkövetés zárt, őrizendő területen

Ez a megoldás lehetővé teszi a fix és dom kamerákkal felszerelt védendő területen belül mozgó objektum (ember/gép/állat) automatikus követését és azonosítást lehetővé tevő videoanyag automatikus adatbázisba rögzítését és későbbi többszempontú visszakeresését.

Tudás alapú térfigyelés

Ennek lényege, hogy a térfigyelő rendszerbe (pontosabban számítógépeibe) nem csak egy egyszerű statikus térkép van beépítve, hanem az objektum topológiája le van képezve egy irányított gráfra, és így bármelyik pont esetén meghatározhatók a mozgó objektum lehetséges útvonalai.

Ha ehhez még hozzávesszük a múltbeli mozgáselemzés eredményeit és bizonyos, a mozgási lehetőségeket befolyásoló szabályokat, akkor jó eséllyel jósolható, hogy egy adott pontból milyen irányokban mehet tovább az objektum.

Ennek a kül- és beltéri területvédelemben, a település védelemben, közlekedés menedzsmentben és még millió helyen lehet haszna. Ide tartozhat még a kritikus szituációk felismerése a kamera látóterében.

Mobil térfigyelő

A telepített térfigyelő jó dolog, de még jobb, ha mozog is. Ez a megoldás a GSM/GPS technológiára alapozva lehetővé teszi, hogy egy telepített térfigyelő kameráit mobil eszközről lehessen kezelni, így pl. a járőrkocsiból, mentőautóból, tűzoltóautóból, stb. Ennek pl. az az előnye, hogy valamely (baleseti, bűnügyi, tömegmegmozdulási) helyszín felé haladva, a helyszín közelében lévő kamerákat a mobil eszközről vezérelve tájékozódni lehet a helyszínen uralkodó helyzetről és így nincs váratlan körülmény a megérkezéskor.

Mobil közterület

Mobil közterületi rendszer

 Ez a rendszer szintén GSM/GPS alapokon működik és ipari PDA-kon fut. Feladata az önkormányzatok, ipari parkok, logisztikai központok, bázisok területeivel kapcsolatos tevékenységeinek teljes körű számítógépesítése a helyszíni adatkezeléstől a központi adatbázisig. Ilyen feladatok lehetnek: építési engedélyek, közterület foglalási engedélyek ellenőrzése, kátyúfelmérés, helyszíni bírság kiszabása, környezetszennyezések feltárása, logisztikai felügyelet, stb.

Mobil keretrendszer tetszőleges alkalmazáshoz

Ez egy olyan hw/sw eszközkészlet, amelyik lehetővé teszi a gyors mobil alkalmazásfejlesztést. Részei: GPS/GSM modul, kamera, mikrofon, bluetooth modul és központi fogadó modul.

hívjon bármikor

(34) 300 289

küldjön e-mailt

info@brigetioalarm.hu

keressen minket

minden nap 8-16 óráig